شرکت قطار شهری مشهد
مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره حراست قطارشهری مشهد

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره حراست قطارشهری مشهد

طی جلسه ای آقای جلال فریمانی به عنوان مسئول حراست شرکت قطارشهری مشهد معرفی گردید.

یکشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۴ ۱۹
آخرین اخبار