شرکت قطار شهری مشهد
مشخصات سازمان

شرکت قطار شهری مشهد

آدرس : مشهد - انتهای بلوار شهید رستمی، تقاطع بزرگراه بسیج، مقابل پدافند هوایی شمال شرق.
صندوق پستی : ۹۱۷۳۵/۴۸۶
تلفن : ۳۳۳ ۳۰ ۳۳۰ - ۵۱ (۹۸+)
فکس : ۳۱۱ ۲۳ ۳۳۴ - ۵۱ (۹۸+)
پیامک : ۳۰۰۰۵۶۱۱
پست الکترونیک :
پیگیری