شرکت قطار شهری مشهد
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۲۴ تعداد بازدید: ۴۴
طبقه بندی: جوایز و افتخارات قطار شهری مشهد
چچ
مقام نخست رضایت شهروندی درکاهش زمان انتظار در ایستگاه 1398

مقام نخست رضایت شهروندی درکاهش زمان انتظار در ایستگاه 1398

تاریخ دریافت: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸