شرکت قطار شهری مشهد
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۲ تعداد بازدید: ۴۳
طبقه بندی: جوایز و افتخارات قطار شهری مشهد
چچ
گواهینامهISO 9001:2008

گواهینامهISO 9001:2008

مرجع صادر کننده: TUV
تاریخ دریافت: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵