شرکت قطار شهری مشهد
مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره حراست قطارشهری مشهد

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره حراست قطارشهری مشهد

طی جلسه ای آقای جلال فریمانی به عنوان مسئول حراست شرکت قطارشهری مشهد معرفی گردید.

یکشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۴ ۲۹۰
دسترسی دوم ایستگاه کوهسنگی قطار شهری مشهد افتتاح شد

دسترسی دوم ایستگاه کوهسنگی قطار شهری مشهد افتتاح شد

مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: دسترسی دوم ایستگاه کوهسنگی با قابلیت های جدید دیگر از جمله کمک به جا به جایی کم توانان آماده بهره برداری است .

شنبه, ۰۶ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۴۶ ۲۱۷
آخرین اخبار