شرکت قطار شهری مشهد
یکشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۷ ۱۰۳
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YXYr9mK2LHYudin2YXZhCDZgti32KfYsdi02YfYsdmKINmF2LTZh9ivINi52YTYqiDYp9mG2KrZgtin2YQg2K/Ys9iq2q/Yp9mHINit2YHYp9ix2Yog2LHYpyDYp9iyINiu2Lcz4oCK2KjZhyDYrti3INiv2Yrar9ixIOKAitiq2LTYsdmK2K0g2YPYsdiv

اولویت ترافیکی خط4  مترو

مدیرعامل قطارشهری مشهد علت انتقال دستگاه حفاری را از خط3 به خط دیگر  تشریح کرد

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد گفت: درمجموع به 3 دلیل ضرورت ترافیکی، استفاده از ظرفیت دستگاه حفار و بهره گیری از اوراق مشارکت، حفاری تونل خط4  قطارشهری آغاز شد.

کیانوش کیامرز درباره دلایل خروج دستگاه حفار از خط3 و آغاز حفاری خط4 قبل از پایان حفاری تونل خط3، افزود: یکی از اهداف قطارشهری باتوجه به زیادبودن هزینه های ساخت خطوط ریلی، بهره برداری از گام‌های ترافیکی خطوط برای رفع گره های ترافیکی هسته های اصلی و مرکزی شهر مشهد است. وی با اشاره به اینکه تاکنون 17.5کیلومتر از 28.5کیلومتر تونل خط3 حفاری شده است، تصریح کرد: یکی از اولویت های ترافیکی در خط3 بهره برداری از 6کیلومتر این خط حدفاصل پایانه مسافربری امام رضا(ع) تا میدان‌شهدا در گام نخست است تا بتوانیم هسته مرکزی شهر را پوشش دهیم؛ ضمن اینکه تونل این بخش نیز اجرا شده است.
کیامرز با بیان اینکه در گام دوم خط3 مسیر پایانه امام رضا(ع) تا سیدی به بهره برداری می رسد که تونل این بخش نیز آماده است، اظهار کرد: گام سوم این خط نیز از میدان‌شهدا تا امامت49 به بهره برداری می رسد که تونل این بخش نیز آماده شده است؛ این درحالی است که برای بهره برداری از این 3 گام به بیش از 9هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
وی ادامه داد: برای اینکه گام چهارم را که حدفاصل امامت49 تا انتهای امیریه است نیز بهره برداری کنیم، باید 8.5کیلومتر تونل حفاری شود؛ اگر قرار باشد این مسیر با دستگاه حفار حفاری شود، دستگاه در1.5سال این کار را انجام می دهد؛ این درحالی است که زمانی می توانیم گام چهارم خط4 را بهره برداری کنیم که ابتدا 3 گام اول را با هزینه 9هزارمیلیارد تومان به بهره برداری برسانیم.
مدیرعامل قطارشهری مشهد با اشاره به اینکه بررسی کردیم و دیدیم که برای حفر تونل گام چهارم خط3 زمان داریم و می توانیم آن را با مدیریت اجرا کنیم، خاطرنشان کرد: بنابراین تصمیم گرفته شد حفاری تونل خط4 را به طول 16.5کیلومتر به 2دلیل با دستگاه حفار آغاز کنیم؛ نخست به دلیل اینکه در حفر تونل خط4 در بخش هایی از جمله میدان امام‌حسین(ع) با آب روبه‌رو هستیم و همچنین به این دلیل که در محدوده حرم مطهر نیز باتوجه به تأسیسات، حفر تونل باید با دستگاه حفار انجام شود؛ درنتیجه این دستگاه را به خط4 منتقل کردیم، درحالی که باتوجه به نوع خاک امکان حفر تونل گام چهارم خط3 به روش دستی وجود داشت.
وی افزود: با این کار ما می توانیم حفاری تونل خط4 قطارشهری را در 2سال به پایان برسانیم و حتی گام میانی این خط را شامل میدان امام‌حسین(ع)، میدان‌شهدا و مصلی را به خطوط دیگر متصل کنیم، زیرا باتوجه به ضرورت های ترافیکی، اگر بتوانیم قبل از گام چهارم خط3، گام میانی خط4 را بهره برداری کنیم، گره ترافیکی هسته مرکزی شهر از میان می رود.
مدیرعامل قطارشهری مشهد اضافه کرد: این درحالی است که تا یک سال دیگر می توانیم حدود 3کیلومتر از 8کیلومتر گام4 خط3 قطارشهری را حفاری کنیم که تا آن زمان نیز دستگاه حفاری که اکنون درحال حفاری تونل خط3 در مسیر شهرک ابوذر است، آزاد می شود و می توان عملیات باقی مانده تونل گام4 خط3 را با دستگاه حفار ادامه داد.
کیامرز تصریح کرد: درمجموع تا 2سال دیگر حفاری گام4 خط3 قطارشهری نیز به پایان می رسد.
وی با بیان اینکه باتوجه به این شرایط به این نتیجه رسیدیم که برای بهره بردن از نهایت توان دستگاه حفار، این دستگاه را به خط4 منتقل کنیم و حفاری تونل خط4 را که گام میانی آن ضرورت ترافیکی بیشتری دارد آغاز کنیم، خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، شرایط کشور نیز برای دریافت مجوزهای لازم برای اجرای خط4 با ترک تشریفات مهیا بود که این کار مشهد را در ساخت خطوط قطارشهری جلو می اندازد.
وی با اشاره به اینکه در کنار این دلایل باید به این موضوع توجه کنیم که اوراق مشارکت خط3 و خط4 نیز ازهم جداست، اظهار کرد: دولت برای هر خط بودجه خاص خود را در نظر می گیرد؛ بنابراین با آغاز حفاری تونل خط4 توانستیم یک بودجه مازاد نیز با انتشار اوراق مشارکت از دولت بگیریم و از این پس دولت باید برای خط4 نیز اوراق مشارکت مجزا در نظر بگیرد که این یک امتیاز برای قطارشهری مشهد است.
کیامرز گفت: موضوع قابل توجه دیگر این است که در مجموع در کشور 4دستگاه حفار وجود دارد که 2دستگاه آن تقریبا خراب است و فقط 2دستگاه حفار در مشهد فعال است که با انتقال یکی از آن ها به خط4، نهایت استفاده را از آن می کنیم.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات