شرکت قطار شهری مشهد
دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۴۳ ۸۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YLZiNmEINiz2KfYstmF2KfZhiDYqNin2LLYsdiz2Yog2YPYtNmI2LEg2KjYsdin2Yog2YjYsdmI2K8g2KjZhyDZhdi32KfZhNio2KfYqiDZhdiv2YrYsdmK2Kog2LTZh9ix2Yog2K/YsSDYrdmI2LLZhyDZvtix2YjamNmHINmC2LfYp9ixINi02YfYsdmKINmF2LTZh9iv

رییس سازمان بازرسی کل کشور خبرداد؛

قول سازمان بازرسی کشور برای ورود به مطالبات مدیریت شهری در حوزه پروژه قطار شهری مشهد

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال های گذشته دولت رقم های خوبی را به این کار اختصاص می داد اما در سال های اخیر کمک های دولت به هیچ وجه نسبت به افزایش هزینه ها برای اجرای طرح قطار شهری، همخوانی ندارد. در حال حاضر برای هر کیلومتر احداث خطوط قطار شهری حدود هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است در حالی که دولت رقم های پایینی کمک می کند که در این زمینه مقرر شد شهرداری پیشنهادات خود را مطرح کند و ما نیز از طریق دولت این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل شرکت قطارشهری مشهد، حسن درویشیان در بازدید از قطار شهری مشهد که با همراهی حجت الاسلام موسی فتوحی بازرس کل استان خراسان رضوی، شهردار مشهد، معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد و جمعی از مدیران شهری انجام شد، در خصوص ورود سازمان بازرسی به تامین مالی پروژه قطار شهری مشهد از سوی دولت، اظهار کرد: بخشی از منابع تامین مالی مربوط به تهاتر ها است که در حال حاضر شهرداری مشهد حدود پنج هزار میلیارد تومان مطالبه دارد و بخشی دیگر مربوط به اوراق خزانه است.
وی افزود: در سال های گذشته دولت رقم های خوبی را به این کار اختصاص می داد اما در سال های اخیر کمک های دولت به هیچ وجه نسبت به افزایش هزینه ها برای اجرای طرح قطار شهری، همخوانی ندارد. در حال حاضر برای هر کیلومتر احداث خطوط قطار شهری حدود هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است در حالی که دولت رقم های پایینی کمک می کند که در این زمینه مقرر شد شهرداری پیشنهادات خود را مطرح کند و ما نیز از طریق دولت این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ورود دولت به بحث ارزهای چهار هزار و 200 بیان کرد: گزارش هایی در خصوص تعهدات ارزی درباره صادرات و واردات به دادستانی و تعزیرات ارسال شده است که بخشی از کار توسط بانک مرکزی دنبال شده و برگشت خورده و بخشی دیگر در حال پیگیری است.
درویشیان خاطرنشان کرد: موانعی بر سر راه صادرکنندگان برای انتقال ارز به واسطه تحریم ها وجود دارد که در حال بررسی همه جانبه آن هستیم و تخلفات صورت گرفته از سوی افراد متعهد توسط مراجع قضایی رسیدگی می شود.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات