شرکت قطار شهری مشهد
شنبه, ۰۶ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۴۶ ۲۰۵
طبقه بندی: اخبار
چچ
2K/Ys9iq2LHYs9mKINiv2YjZhSDYp9mK2LPYqtqv2KfZhyDZg9mI2YfYs9mG2q/ZiiDZgti32KfYsSDYtNmH2LHZiiDZhdi02YfYryDYp9mB2KrYqtin2K0g2LTYrw==

ظهر امروز:

دسترسی دوم ایستگاه کوهسنگی قطار شهری مشهد افتتاح شد

مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: دسترسی دوم ایستگاه کوهسنگی با قابلیت های جدید دیگر از جمله کمک به جا به جایی کم توانان آماده بهره برداری است .

کیانوش کیامرز مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: امروز دسترسی دوم ایستگاه کوهسنگی افتتاح شد در سالهای قبل دسترسی اول داخل پارک را راه اندازی کرده بودیم که البته دسترسی اول موضوعات خاصی مانند استفاده کم توانان از قطار شهری را پوشش نمی داد .

او افزود : در دسترسی دوم پله برقی و آسانسور جهت استفاده از کم توانان و نابینایان تدارک دیده شده است لذا با ایجاد دسترسی دوم امکان استفاده کامل دو سمت سکو، برای جا به جایی کم توانان و نا بینایان ایجاد شده است.

مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد ادامه داد: دسترسی دوم ایستگاه کوهسنگی مشهد با هزینه ۱۵ میلیارد تومانی امروز به اتمام رسید، از دیگر برنامه‌هایی که برای این ایستگاه داریم زمینی که به صورت tod تعریف شده است و در کنار این ایستگاه وجود دارد اگر به زودی عملیاتی شود دسترسی مستقیم ایستگاه کوهسنگی به عنوان پایلوت این طرح ،به مجتمع و پروژ‌های تجاری مسکونی همجوار با مترو امکان پذیر می شود.

کیامرز بیان کرد:البته با توجه به شرایط اقتصادی نتوانستیم سرمایه گذاری را جذب کنیم که در صورت عملیاتی شدن این طرح ،این کاربری مهم در این ایستگاه هم پیاده می شود.

تصاویر:https://murco.mashhad.ir/s/mfacFiX

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات