شرکت قطار شهری مشهد
دوشنبه, ۰۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۲۲ ۲۱۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
بازدید مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد از ایستگاه در حال احداث سلامت

بازدید مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد از ایستگاه در حال احداث سلامت

مهندس کیامرز، مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد از آخرین ایستگاه پروژه خط2 یعنی ایستگاه سلامت بازدید نمود.

-

فهرست طبقات