شرکت قطار شهری مشهد
پنجشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۵ ۳۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
بازدید مدیرعامل شرکت قطارشهری از پروژه خط4

صبح امروز:

بازدید مدیرعامل شرکت قطارشهری از پروژه خط4

صبح امروز مهندس کیامرز از شفت ورود دستگاه حفار مکانیزه پروژه خط 4 بازدید به عمل آورد.

-

فهرست طبقات