شرکت قطار شهری مشهد
سه شنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵ ۴۵۸
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YXYs9im2YjZhCDYrdix2KfYs9iqINi02LHZg9iqINmC2LfYp9ix2LTZh9ix2Yog2YXYtNmH2K8g2YXYudix2YHZiiDar9ix2K/Zitiv

طی مراسمی:

مسئول حراست شرکت قطارشهری مشهد معرفی گردید

صبح امروز طی جلسه ای آقای علی عرفایی به عنوان مسئول حراست شرکت قطارشهری مشهد معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل شرکت قطارشهری مشهد؛ در این جلسه با حضور نعمتی مدیرکل حراست شهرداری مشهد و مهندس کیامرز مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد ، آقای علی عرفایی به عنوان مسئول جدید حراست شرکت قطارشهری مشهد معرفی و از زحمات مهندس احمدی نیک مسئول سابق حراست این شرکت تقدیر و تشکر به عمل آمد.

تصاویر

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات